Mi mennyi 2020-ban?

Évről – évre hasznos tájékoztatót készített a Tolna Megyei Kormányhivatal a változásokról, aktuális mértékekről, melynek idei kiadása már elérhető “Mi mennyi 2020-ban?” címen… Néhány fontos adatot mi is kiemeltünk, és a teljesség igénye nélkül adunk tájékoztatást az alábbi táblázatokban.

 Munkabérek
(minimálbér, garantált bérminimum)
Havi bér
Ft/hó
Napi bér
Ft/nap
Órabér
Ft/óra
Minimálbér 161.000,- 7.410,- 926,-
Garantált bérminimum 210.620,- 9.690,- 1211,-
Közfoglalkoztatási bér 81.530,- 3.748,-
Garantált közfoglalkoztatási bér 106.555,- 4.899,-
Munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér  89.705,- 4.124,-
Munkavezetőt megillető
közfoglalkoztatási garantált bér
117.245,-  5.390,-
Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális közfoglalkoztatási bére 42.805,-
(6 órás!)
1.968,-
(6 órás!)
Közfoglalkoztatási pontokban 6 órában foglalkoztatottak speciális garantált közfoglalkoztatási bére 55.940,-
(6 órás!)
2.572,-
(6 órás!)
A 2016. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások minimuma
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500,- Ft/hó
Árvaellátás legkisebb összege 24.250,- Ft/hó
Munkaadók által fizetendő közterhek
Szociális hozzájárulási adó adóalap 17,5%-a
Szakképzési hozzájárulás szakképzési hozzájárulási
adóalap 1,5%-a
Rehabilitációs hozzájárulás

(a 25 főnél több személyt foglalkoztató munkaadók fizetik,
a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám alapján)

A tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év
Munkavállalóktól levonandó közterhek
Nyugdíjjárulék 10%
Egészségbiztosítási
és munkaerő-piaci
járulék
Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4% 8,5%
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3%
Munkaerő-piaci járulék 1,5%
Mindösszesen 18,5%
Egészségbiztosítási szolgáltatási járulék

7.710,- Ft / hó (257,- Ft / nap)

Egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet.

Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)
Főállású vállalkozó (ellátási alap: 98.000,-Ft) 50.000,-Ft / hó
Főállású vállalkozó választható magasabb járulék  (ellátási alap: 164.000,-Ft) 75.000,-Ft / hó
Nem főállású KATA vállalkozó 25.000,-Ft / hó
Az egyszerűsített foglalkoztatás után fizetendő közteher
Egyszerűsített foglalkoztatási forma A közteher mértéke (Ft/nap)
Mezőgazdasági idénymunka 500,-Ft / nap
Turisztikai idénymunka 500,-Ft / nap
Alkalmi munka 1.000,-Ft / nap
Filmipari statiszta 3.000,-Ft / nap

Az egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazott munkavállaló átlag napi 9.630,- forintot meg nem haladó jövedelme adómentes (mentesített keretösszeg), amennyiben a munkavállaló szakképzettséget nem igénylő munkakörben van foglalkoztatva. Szakképzett munkavállalók esetében ez az összeg 12.597,- forint.

Családi adó-, és járulék alap kedvezmény mértéke
Egy eltartott esetén havonta
(nettó bérként jelentkező összeg 10.000,- Ft / hó / eltartott)
66.670,-Ft
Kettő eltartott esetén havonta
(nettó bérként jelentkező összeg 20.000,- Ft / hó / eltartott)
2019-től (jelenleg 2020-ban is) 133.330,-Ft
Legalább három eltartott esetén havonta
(nettó bérként jelentkező összeg 33.000,- Ft / hó / eltartott)
220.000,-Ft
A teljes MI MENNYI 2020-ban dokumentum letölthető a Kormányhivatal honlapján >>> >>> >>>