2017-TŐL CSAK AZ ÚJ ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY ÉRVÉNYES

Önnek már plasztikkártya formátumú igazolványa van?

2017. január 1-től csak az új őstermelői igazolvány érvényes, a régi típusú  (barna színű) papíralapú igazolványok akkor is hatályukat vesztik, ha az érvényességi idejük egyébként tovább tartana, mint 2016. december 31.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleményben hívta fel az őstermelők figyelmét, a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) kormányrendeletben foglaltakra. Eszerint, ha az ügyfél 2015-ben kiváltotta ki őstermelői igazolványát, amit kérésére a falugazdász 2017. december 31-ig érvényesített, akkor ez az igazolvány 2016. december 31-el hatályát veszti annak ellenére, hogy 2017. évre vonatkozóan értékesítési betétlappal rendelkezik (az igazolványon az érvényesség vége dátumaként a 2017. december 31. szerepel).

A felhívás külön kitér arra az esetre, hogy azon ügyfelek, akik még a régi, barna színű, papír alapú őstermelői igazolvánnyal rendelkeznek, és 2017. január 1-jétől őstermelőként, jogfolytonosan kívánják folytatni őstermelői tevékenységüket, minél hamarabb – 2016. október 1. és december 31. közötti időszakban – keressék fel a bejelentett lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti illetékes falugazdász irodát az új őstermelői igazolvány igénylésével kapcsolatban.

Felhívás teljes szövege elérhető a NAK honlapján: https://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/92441-mar-csak-az-uj-ostermeloi-igazolvany-ervenyes

Mit is jelent ez valójában

Abban az esetben ha a plasztikkártya igénylése csak késve történt meg, vagy ha az őstermelő még a régi típusú igazolvánnyal rendelkezik:

TEENDŐ
Ha az őstermelő 2017. január 27-én kapja meg az ideiglenes őstermelői igazolványt 2017. január 1. és 26. között nem lesz biztosított, amennyiben őstermelőként járulékfizető volt.

Figyelem 45 napon túl (2017. február 14.) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, amennyiben ez idő alatt nem jelentkezik be a biztosítotti körbe, vagy más jogviszonyban nem biztosított.

2017. január 1. és 26. között leadott és kifizetett ellenérték esetén a bevétel egyéb önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, és erre az időszakra vonatkozó költségek őstermelőként nem számolhatók el.

  • 17T1041-es nyomtatványon ki kell jelentkeznie a biztosítotti körből.
  • 2017. 01. 27 – tel újra be kell jelentkeznie a biztosítotti körbe (8 napon belül köteles a bejelentést megtenni).

Ezért 2017. első negyedévében arányosan fizet csak járulékot.

Fontos megjegyezni, hogy a 2016. évben leadott terményre vonatkozóan 2017. január 1. és 26. között kifizetett ellenérték – a megszűnés szabályait alkalmazva – a 2016. évi őstermelői tevékenység bevétele. Amennyiben nem szakad meg az őstermelői tevékenység (időben kiváltotta a plasztikkártyát), vagy az ellenértéket (a fenti példához igazodva) január 26-a után fizetik ki, akkor a kapott bevétel természetesen a 2017-es őstermelői tevékenység bevétele.