JEGYZETT TŐKE EMELÉS HATÁRIDEJE 2017-RE MÓDOSULT

2016. március 01-én az Országgyűlés elfogadta Gulyás Gergely országgyűlési képviselő törzstőke emelésére vonatkozó törvény módosítási javaslatát, miszerint a kötelező jegyzett tőke emelés határideje 2017. március 15-re módosult.

Teljes javaslat megtekinthető a Magyar Országgyűlés hivatalos honlapján:
2016. évi törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013 . évi CLXXVII . törvény módosításáról

Érdemes tudni:

Azok a cégek melyek már rendelkeznek a kötelezően előírt 3 millió forintos törzstőkével, viszont 2014. március 15-ét megelőzően alakultak, át kell vizsgálniuk az alapító okiratukat, hogy megfelelnek-e az új 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) szabályainak.
Ha a létesítő okiratuk nem áll összhangban az új Ptk-val, akkor kötelezően módosítaniuk kell 2017. március 15-ig. Mindenféleképpen keressen szakembert ennek eldöntésére.

A fenti módosítás továbbra is illetékmentes, a változás csupán az, hogy az egyéb módosítással együtt előterjesztett kérelemért sem kell illetéket fizetni.

A Ptké. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani változásbejegyzési kérelmet, feltéve hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítás a kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Ha a cég egyéb cégadatot érintő változást is bejelent, abban az esetben is csak az e cégadat módosítására vonatkozóan egyébként fizetendő illetéket és közzétételi költségtérítést kell fizetni.”