ADÓBEVALLÁSI HATÁRIDŐK

ADÓNem árt, ha Ön is ismeri a vállalkozására vonatkozó fizetési, és bevallási határidőket, ugyanis a késedelmes bevallás, vagy a befizetési határidő be nem tartása komoly szankciókkal jár. Mindenképpen informálódjon, a törvény nem ismerete nem mentesít a felelősség alól. Bízza szakemberre könyvelését, hogy ne legyen gondja a határidőkre.

Segítünk eligazodni a fontosabb befizetési, adóbevallási határidők között, melyek a leggyakrabban merülnek fel a vállalkozások életében.

Az egyes adónemekhez tartozó befizetési határidők általában megegyeznek a bevallási határidőkkel.
(ha ez a határidő hétvégére, vagy ünnepnapra esik,
akkor a következő munkanap)

 

Általános forgalmi adó (ÁFA) bevallási és befizetési határidők
Havi ÁFA bevalló tárgyhót követő 20. nap
Negyedéves ÁFA bevalló negyedévet követő hónap 20-a
Éves ÁFA bevalló tárgyévet követő év február 25.
Társasági adó (TAO) bevallásának és megfizetésének határideje tárgyévet követő május 31.
Cégautó adó
Bevallás és megfizetés határideje negyedévet követő hónap 20. nap
Legelőször a tulajdonjog megszerzését követő hónapban keletkezik cégautóadó fizetési és bevallási kötelezettség, és a tulajdonjog megszűnésének hónapjára kell utoljára megfizetni és bevallani.
Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)

KATA befizetési határideje a tárgyhónapot követő hónap 12.

KATA 2022-es évre vonatkozó bevallás beadási határideje: 2023. február 25.

KATA 2023-as évre vonatkozó bevallás beadási határideje: 2024. február 25.

Amennyiben az adott adóévben a kisadózó bevétele meghaladja a 18 millió forintot, akkor a meghaladó rész után 40 százalékos mértékű adót kell bevallani és megfizetnie. Ha az adófizetési kötelezettség nem az év minden hónapjára állt fenn, akkor az értékhatár számítást is arányosítani kell. A százalékos mértékű adó fizetési határideje: 2024. február 25.

Megszűnő vállalkozások esetében a bevallási-, és az esetlegesen fizetendő különadó befizetési határidő a megszűnést követő 30. nap.

Kisvállalati adó (KIVA)
Adóelőleg fizetése negyedévente tárgy negyedévet követő hónap 20.
Negyedévente fizet adóelőleget 2023. április 20.
2023. július 20.
2023. október 20.
2024. január 22.
2022. évi kisvállalati adó (KIVA) éves elszámoló bevallás benyújtása
és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2023. május 31.

2023. évi kisvállalati adó (KIVA) éves elszámoló bevallás benyújtása
és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2024. május 31.
Személyi jövedelemadó (SZJA)

Egyéni vállalkozók 2022. évi SZJA bevallása és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2023. május 22.

FONTOS! Az egyéni vállalkozó vállalkozói adóelőleg bevallásra nem kötelezett, de negyedévente a vállalkozói jövedelemük után előleget kell számolniuk, és a negyedévet követő hónap 20-ig megfizetniük!

Magánszemélyek 2022. évi SZJA bevallása és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2023. május 22.


Egyéni vállalkozók 2023. évi SZJA bevallása és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2024. május 20.

Magánszemélyek 2023. évi SZJA bevallása és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2024. május 20.

Fenti adónemekhez kapcsolódó befizetési számlaszámokat a NAV honlapján megtalálja a lenti linkre kattintva, ahol az Adóhatóság az összes adónemet, és a hozzá kapcsolódó számlaszámot közzéteszi.

NAV adóztatási számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke >>> >>> >>>

 

Iparűzési adó

Iparűzési adó bevallása tárgyévet követő május 31.
Előleget kétszer fizetünk 2023-ra: 2023. március 15-ig, illetve 2023. szeptember 15-ig.

Azok az adózók, akik 2023-ra (a 2022-es évről készítendő HIPA bevallásban) az új, tételes adófizetést választják, nekik 2023. évre az adó előleget most 2023.05.31-ig kell megfizetniük. Ezért nekik 2024.05.31-ig, a 2023-as év elszámolásáig nem lesz adóelőleg fizetési kötelezettségük.

A befizetéseket továbbra is az aktuális önkormányzat iparűzési adó elszámolási, valamint késedelmi pótlék számlákra kell teljesíteni.

Azok a vállalkozók, akik a KATA hatálya alá tartoznak és a tételes adóalap meghatározást választották, azok nem kötelezettek iparűzési adóbevallás benyújtására. Nekik az adóhatóság saját hatáskörben írja elő a fizetési kötelezettséget két egyenlő részletben: tárgyév március 15. és szeptember 15-ei befizetési határidővel. Ebben az eseten az adóalap (függetlenül a bevétel nagyságától) 2.500.000 Forint.

FONTOS! Ha az iparűzési adóban a tételes adóalap meghatározást választó kisadózó valamilyen okból (táppénz, szünetelés) az adóév bármely hónapjára nem kötelezett KATA adó fizetésére, akkor arra a hónapra/hónapokra tételes iparűzési adó fizetésére sem kötelezett. Erről az adóévet követő év január 15-ig benyújtandó bevallásban értesíti az önkormányzati adóhatóságot, amely a bevallás lapján módosítja az előző éves fizetési kötelezettséget. Tehát előleget teljes évre kell fizetni, és a bevallás alapján írják jóvá a mentes hónapokra jutó tételes adó összegét.

Helyi iparűzési adó százaléka és kedvezmények Tótkomlóson és vonzáskörzetében >>>

 

Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal (NÉBIH) fizetendő élelmiszerlánc felügyeleti díj
2022. évi fizetési kötelezettség bevallási határideje (2021-es adatok alapján) 2022. május 31. Befizetés két részletben: 2022. július 31. és 2023. január 31.
2023. évi fizetési kötelezettség bevallási határideje (2022-es adatok alapján) 2023. május 31. Befizetés két részletben: 2023. július 31. és 2024. január 31.
Kereskedelmi és Iparkamarai regisztrációs díj (5.000,- Ft/év)

Befizetési határidő:  tárgyév március 31.

Újonnan alakuló vállalkozások 5 napon belül, egyéni vállalkozások az alakuláskor kötelesek regisztrálni magukat, és a regisztrációkor kell megfizetni az 5.000,- Ft kamarai regisztrációs díjat.

FONTOS! 2022.01.01-től a kamarai regisztrációs díjat már nem a területileg illetékes kamarához kell fizetni, hanem a Kereskedelmi és Iparkamara központi számára, melyről a kamara honlapján tájékozódhat!