ADÓBEVALLÁSI HATÁRIDŐK

ADÓNem árt, ha Ön is ismeri a vállalkozására vonatkozó fizetési, és bevallási határidőket, ugyanis a késedelmes bevallás, vagy a befizetési határidő be nem tartása komoly szankciókkal jár. Mindenképpen informálódjon, a törvény nem ismerete nem mentesít a felelősség alól. Bízza szakemberre könyvelését, hogy ne legyen gondja a határidőkre.

Segítünk eligazodni a fontosabb befizetési, adóbevallási határidők között, melyek a leggyakrabban merülnek fel a vállalkozások életében.

Az egyes adónemekhez tartozó befizetési határidők általában megegyeznek a bevallási határidőkkel.
(ha ez a határidő hétvégére, vagy ünnepnapra esik,
akkor a következő munkanap)

 

Általános forgalmi adó (ÁFA) bevallási és befizetési határidők
Havi ÁFA bevalló tárgyhót követő 20. nap
Negyedéves ÁFA bevalló negyedévet követő hónap 20-a
Éves ÁFA bevalló tárgyévet követő év február 25.
Társasági adó (TAO) bevallásának és megfizetésének határideje tárgyévet követő május 31.

Társasági adó előleget (fizetendő összegtől függően) havonta (minden hónap 20-ig), vagy negyedévente kell fizetni.
Az előleg kiegészítésére kötelezett adózónak a 2019-es utolsó havi illetve negyedévi előleget 2019. december 20-ig kell befizetni, bevallani.

Cégautó adó
Bevallás és megfizetés határideje negyedévet követő 20. nap
Legelőször a tulajdonjog megszerzését követő hónapban keletkezik cégautóadó fizetési kötelezettség.
 Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA)
Az EVA szerinti adózást utoljára 2018. december 20-ig lehetett választani.
 Adóelőleg megfizetésének határideje 2019. április 12.
2019. július 12.
2019. október 14.
 Adóelőleg kiegészítés 2019. december 20.
2018. évi egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) bevallás beadási határideje
 Bevételi nyilvántartás vezető vállalkozások számára  2019. február 25.
 Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások számára  2019. május 31.
2019. évi egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) bevallás beadási határideje
Bevételi nyilvántartás vezető vállalkozások számára  2020. február 25.
Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások számára  2020. június 01.
Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)

KATA befizetési határideje a tárgyhónapot követő hónap 12.
KATA 2018-as évre vonatkozó bevallás beadási határideje: 2019. február 25.
Amennyiben az adott adóévben a kisadózó bevétele meghaladja a 12 millió forintot, akkor a meghaladó rész után 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie. A százalékos mértékű adó fizetési határideje: 2019. február 25.

KATA 2019-es évre vonatkozó bevallás beadási határideje: 2020. február 25.
Amennyiben az adott adóévben a kisadózó bevétele meghaladja a 12 millió forintot, akkor a meghaladó rész után 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie. A százalékos mértékű adó fizetési határideje: 2020. február 25.

Megszűnő vállalkozások esetében a határidő a megszűnést követő 30. nap.

Kisvállalati adó (KIVA)
Adóelőleg fizetése havonta tárgyhónapot követő hónap 12.
Negyedévente fizet adóelőleget 2019. április 12.
2019. július 12.
2019. október 14.
2020. január 13.
2018. évi kisvállalati adó (KIVA) bevallása és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2019. május 31.

2019. évi kisvállalati adó (KIVA) bevallása és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2020. június 01.

Személyi jövedelemadó (SZJA)

Egyéni vállalkozók 2018. évi SZJA bevallása és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2019. május 20.

Magánszemélyek adóbevallása és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2019. május 20.

 

Egyéni vállalkozók 2019. évi SZJA bevallása és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2020. május 20.

Magánszemélyek adóbevallása és az adókülönbözet megfizetési határideje: 2020. május 20.

 

Fenti adónemekhez kapcsolódó befizetési számlaszámokat a NAV honlapján megtalálja a lenti linkre kattintva, ahol az Adóhatóság az összes adónemet, és a hozzá kapcsolódó számlaszámot közzéteszi.

NAV adóztatási számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke >>> >>> >>>

 

Iparűzési adó

Iparűzési adó bevallása tárgyévet követő május 31.
Előleget kétszer fizetünk a tárgyévre: március 15-ig, illetve szeptember 15-ig.

Azok a vállalkozók, akik a KATA hatálya alá tartoznak és a tételes adóalap meghatározást választották, azok nem kötelezettek adóbevallás benyújtására. Nekik az önkormányzat saját hatáskörben írja elő a fizetési kötelezettséget két egyenlő részletben: tárgyév március 15. és szeptember 15-ei befizetési határidővel. Ebben az eseten az adóalap (függetlenül a bevétel nagyságától) 2.500.000 Forint.

 

Helyi iparűzési adó százaléka és kedvezmények Tótkomlóson és vonzáskörzetében >>>

 

Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal (NÉBIH) fizetendő élelmiszerlánc felügyeleti díj
2018. évi fizetési kötelezettség bevallási határideje (2017-es adatok alapján) 2018. május 31. Befizetés két részletben: 2018. július 31. és 2019. január 31.
2019. évi fizetési kötelezettség bevallási határideje (2018-as adatok alapján) 2019. május 31. Befizetés két részletben: 2019. július 31. és 2020. január 31.
Kereskedelmi és Iparkamarai regisztrációs díj (5.000,- Ft/év)

Befizetési határidő:  2019. április 01.