HATÁRIDŐK

A könyvelési anyagot időben, a tárgyhót követő 10-ig juttassa el hozzánk.

A bejelentési kötelezettségek pontos betartása érdekében időben tájékoztasson minden, a munkavállalót érintő változásról. 

Fontos az esetleges munkaügyi ellenőrzésekkor, hogy az Ön vállalkozásában ne legyen elmaradt bejelentés, vagy el nem készített nyilvántartás. Így tudjuk az aktuális állapotról tájékoztatni az ellenőröket, és valós képet mutatni az Ön vállalkozásáról.

Munkaügyi ellenőrzés során naprakésznek kell lennie

 • Munkavállaló munkaköre
 • Munkavállaló munkaideje
 • Munkabér összege
 • Keresőképtelenné válás (táppénz, CSED, GYED, GYES)
 • Munkaköri alkalmasság
 • Munkavállaló személyes és családi adatai
 • Szabadságolás
 • Munkaidő nyilvántartás

A pontos ügyintézés, és a határidők betartása érdekében fontos, hogy Ügyfeleink haladéktalanul tájékoztassák irodánkat, ha működésükben, tevékenységi körükben, adataikban bármiféle változás áll be.

A NAV felé minden ilyen változást 15 napon belül jelenteni kell

 • Tevékenységi kör változása
 • Munkaviszony jellegének változása
 • Székhely, telephely létesítése vagy bezárása, levelezési cím változása
 • ÁFA kör változása
 • Adózási mód megváltoztatása
 • Közösségi tagállammal történő gazdasági kapcsolat létesítése, megszüntetése

A mulasztást a NAV szigorúan, komoly mulasztási bírsággal szankcionálja!