IPARŰZÉSI ADÓ MÉRTÉKE TELEPÜLÉSENKÉNT

Minden olyan tevékenység amit a vállalkozó  az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó köteles.

A helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozik az iparűzési adó mértékének meghatározása, melynek a törvényben előírt maximális mértéke 2%. Továbbá a helyi önkormányzatok határozhatják meg a mentességek és a kedvezmények körét is.

  • Állandó jellegű iparűzési tevékenység: ha a vállalkozó a helyi önkormányzat illetékességi területén székhellyel/telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén/telephelyén kívül folytatja állandó jellegű iparűzési tevékenységnek számít.
  • Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység: ha az önkormányzat illetékességi területén székhellyel/telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot, továbbá bármely egyéb olyan tevékenységet lát el, amelynek eredményeként közvetlenül bevételre tesz szert ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységnek számít.

Iparűzési adóbevallás határideje működő vállalkozások esetében: tárgyévet követő május 31.
(idén vasárnapra esik ezért 2020. június 01.)

Tevékenységüket megszüntető vállalkozások esetében: a megszűnést követő harminc napon belül kötelesek a záró bevallást benyújtani, és az iparűzési adót megfizetni.

Helyi iparűzési adó százaléka és kedvezmények Tótkomlóson és vonzáskörzetében.

Önkormányzat Iparűzési adó mértéke Önkormányzati mentesség, kedvezmény
Ambrózfalva Község Önkormányzata 2%
Hatályos: 2016.01.01.
Békéssámson Község Önkormányzata 1,9%
Hatályos: 2016.01.01.
Az önkormányzati rendelet alapján 50%-os adókedvezményben részesül a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
Hatályba lépés: 2018.01.01.
Gyula Város Önkormányzata

 

2%
Hatályos: 2004.01.01.
Adómentesség azt a vállakozót illeti meg, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39. § (1) bekezdése, a 39/A. §-a vagy a 39/B. §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.
Hatályba lépés: 2016.01.01.
Kardoskút Község Önkormányzata 2%
Hatályos: 2001.01.01.
Adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót akinek/amelynek a helyi adókról szóló törvény értelmében vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg
Hatályba lépés: 2016.01.01.Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. alapján számított adóalapja nem haladja meg a 2 millió forintot.
Hatályba lépés: 2001.01.01.
Kaszaper Község Önkormányzata 1,4%
Hatályos: 2015.11.26
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2%
Hatályos: 2000.01.01.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2%
Hatályos: 2016.01.01.
Mentes a helyi iparűzési adófizetési kötelezettség alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a tevékenységéből származó helyi iparűzési adó alapjául szolgáló (vállalkozási szintű) adóalap összege a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.
A háziorvos, védőnő vállalkozó meghatározására a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény az irányadó.
Hatályba lépés: 2016. 01.01.
Nagyér Községi Önkormányzat 2%
Hatályos: 2008.01.01.
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 2%
Hatályos: 2005.01.01.
Mentes az iparűzési adó alól a vállalkozó, amennyiben helyi adókról szóló törvény 39/C.§ (2) bekezdésében meghatározott módon számított vállalkozási szintű adóalapja a 600.000,-Ft-ot nem haladja meg.
Hatályba lépés: 1996. 01.01.
Orosháza Város Önkormányzata 2%
Hatályos: 2012.01.01.
A HTV 52.§ (23) pontja szerinti háziorvos, vagy védőnő vállalkozás, amennyiben vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
Hatályba lépés: 2017. 01.01.
Pitvaros Községi Önkormányzat 1,4%
Hatályos: 1998.12.28.
Tótkomlós Város Önkormányzata 1,8%
Hatályos: 2007.01.01.
40 %-os adókedvezményben részesül a háziorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben annak vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
Hatályba lépés: 2016.01.01.
Végegyháza Község Önkormányzata 1,5%
Hatályos: 2008.01.01.
Helyi iparűzési adómentesség illeti meg a háziorvos, házi gyermekorvos, alapellátást végző fogorvos, védőnő vállalkozót, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.
Hatályba lépés: 2016.01.01.

Forrás, további település adatok: Magyar Államkincstár – Tájékoztatás a bevezetett helyi adók szabályairól