KATA-S ADÓALANYOK IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSA

A KATA-s adóalanyok az iparűzési adóban többféle adózási mód közül választhatnak.

  • Bejelentkeznek a KATA-s tételes adó hatálya alá, ilyenkor a az iparűzési adó a bevételtől függetlenül 2,5 millió forint szorozva az önkormányzat által megállapított adómértékkel.
  • Az egyszerűsített adóalap – megállapítást választják. Ebben az esetben az adó alapja az árbevétel 80%-a, ezt az összeget kell szorozni az önkormányzat által megállapított adómértékkel.
  • Tételes költségelszámolást választják, akkor az adó alapja az árbevétel csökkentve az anyagköltséggel, ELÁBÉ-val (eladott áruk beszerzési értéke), valamint a közvetített szolgáltatások értékével. Ebben az esetben még csökkentő tétel az adóévben megfizetett útdíj összege.

Érdemes számításokat végezni, hogy mely adózási mód a legoptimálisabb az Ön vállalkozása számára.

Az egyes adózási módok közötti változtatást minden év február 15-ig kell változás-bejegyzési kérelem nyomtatványon megtenni.

Iparűzési adóbevallás határideje működő vállalkozások esetében: tárgyévet követő május 31.
Tevékenységüket megszüntető vállalkozások
esetében: a megszűnést követő harminc napon belül kötelesek a záró bevallást benyújtani, és az iparűzési adót megfizetni.

FONTOS: A tételes adó hatálya alá bejelentkezett KATA-s vállalkozóknak nem kell bevallást benyújtaniuk, az Ő esetükben az önkormányzati adóhatóság az adót kivetéssel állapítja meg, melyet két részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetniük.

Iparűzési adó mértéke településenként >>>